På historisk grunn!

Før Strømstadsoverenskomsten i 1751 om Riksgrensen mot Sverige, var det ingen som bodde fast på østsiden av Femunden, bortsett fra tre sagarbeidere ved Elgå som var satt hit av Røros verk. To år etter overenskomsten bygsler Jon Jonsen (snikker-Jo) ved Sorken. Han setter opp den venstre delen av stua (i dag kalt gammelstua) som ennå står på Vestre Sorken.

Gården er en av svårt få, om ikke den eneste i Engerdal kommune som har sin gamle bebyggelse bortimot intakt. D.v.s. den bebyggelsen som går tilbake til naturalhusholdningstida

Omkring 1870 fikk davørende brukere på gården besøk av en fransk forfatter. Paul de Graillu het han, og var på forskningsferd opp gjennom Dalarna og nord ved Femunden. Han beskriver bla. Fargene på veggene i prest-stua, slik du finner dem den dag i dag.

På gården har de opp gjennom årene hatt kyr, sauer, gjeter, hester og sikkert mange andre dyr. Allerede for 250 år siden var gården ferdasgard, da svensker overnattet her på vei til Røros. Stallene var i bruk som ferdastaller til i 1930 og kunne huse opp til 40 hester. I dag kommer forkjørere hit hvert andre år rundt 12. februar for å overnatte, på vei til Røros-martnan.

Den kjente treskjøreren Hans Sorken, som døde i 1990, ble født på Vestre Sorken i 1908. Her bodde han og hadde sitt verksted i den gamle hovedbygningen til i 1947. Vi finner hans treskulpturer på Skogsmuseet Elverum, i kommunehuset og i flere av kirkene i Engerdal. Mye ble solgt til private personer, men noen finnes i dag på museet på Vestre Sorken.

I dag er det ingen som bor i de gamle husene. De er kun i bruk i forbindelse med turisme og tilstelninger.

Driveren av gården bor i et våningshus fra 1970, som ligger like ved gamlegården. Det går kyr på beite om sommeren.