Velkommen!

Vi tilbyr overnatting i hytter/ hus med flott beliggenhet inntil Femunden i den lille grenda Sorken i Engerdal kommune. Enhetene ligger i en ring, og er en del av en gammel ferdasgard. Allerede for 250 - 300 år siden var det overnattingsgjester her på vei til og fra Røros. Vi har åpent gårdsmuseum om sommeren.

Engerdal kommune ligger i Hedmark fylke og grenser mot Sverige i øst og Sør-Trøndelag i nord. De største 'tettstedene' er Engerdal og Drevsjø, men bosettinga er preget av store avstander og spredt bebyggelse. Utmark, jord, skog og vassdrag er viktig for næringslivet i kommunen. Kommunen ligger hovedsakelig 600 - 800 m o h., er 2195 m2 stor og har ca 1450 innbyggere. I Engerdal finnes Norges sørligste samiske reindrift, og reinen kan ofte sees i den nordre halvdelen av kommunen. Det finnes to nasjonalparker, Femundsmarka og Gutulia. Norges nest største naturlige innsjø er Femund - en fiskerik innsjø omgitt av storsløtt natur. Her har rutebåten Fæmund II en fast rute om sommeren. Området har på grunn av sitt rike fiske- og dyreliv vårt et historisk viktig fangstområde.

Engerdal har mye å by på enten du liker å gå dine egne, stemningsfulle veier eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir alt fra stillhet, stemning, evighet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder til dramatikk og villskap langs elva. I skogene og fjellet vårt kan du måte sjeldne dyr og de fire store rovdyrene våre; bjørn, ulv, gaupe og jerv

Du kan lett nå oss med e-post for nærmere informasjon eller bestilling.
Du kan også ring: +47 40248268.
På historisk grunn!

Vår familie har bodd på denne gården i Sorken i flere generasjoner.

Vi er glad for at mye av gårdens historie er å finne på gårds- museet. Mange gamle gjenstander fra gården finner du her. Prest-stua er også en del av museet. Det er inkludert gratis omvisning på museet for alle overnattingsgjester!

Hvordan kommer du til oss?

Grenda Sorken ligger lengst nord øst i Hedmark fylke, når grensen til Sverige. 

Fra Oslo tar man E6 nordover. Deretter R3 mot Elverum, og så vei 25 til Trysil. Følg så vei 26 videre nordover til Drevsjø. Kjør videre til syd - enden av Femunden, hvor man følger vei 221 mot Elgå og Sorken i 7 km. Turen tar fra Oslo ca 3,5 timer uten stopp.

Fra Trondheim følger man E6 mot Oslo. Deretter tar man vei 30 mot Røros, en opplevelse i vakker natur. Vei 26 bringer deg videre mot Drevsjø, men man tar av til venstre ved syd - enden av sjøen, ved skilting mot Elgå og Sorken. Turen tar ca 3,5 timer.

Fra Mora i Sverige kjører man vei 70 mot Sarna og Idre. Fra Idre kjører man mot Drevsjø og Røros. Fra Drevsjø kjører man som fra Oslo. Turen tar ca 3 timer.

Vestre Sorken Feriegård

N-2443 Drevsjø

tel: +47 6245 9174
mob: +47 4024 8268
e-mail:Vestre Sorken Feriegård